Detail
Discount
Help

ประเภทประกันภัย

ประเภท
ประกันภัย
ความคุ้มครอง
การชน
ความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก
รถของ
ผู้ทำประกัน
ความคุ้มครอง
อื่นๆ
รถชนรถ ชนไม่มี
คู่กรณี
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ค่ารักษา ประกันตัว
ชั้น 1 ดูประกันภัยชั้น 1
ชั้น 2+ ดูประกันภัยชั้น 2+
ชั้น 3+ ดูประกันภัยชั้น 3+
ชั้น 3 ดูประกันภัยชั้น 3

*ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นไปตามแผนประกันที่เลือก/เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย/ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัย

แผนประกันภัยทั้งหมด

ความคุ้มครอง สถานที่
ซ่อม
ชนมีคู่
กรณี
ชนไม่มี
คู่กรณี
รถหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม โจรกรรม
ทรัพย์สิน
ในรถ
ก่อ
การร้าย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
(บุคคลภายนอก)
ทรัพย์สิน
เสียหาย
บาดเจ็บ
(ผู้ขับขี่
ผู้โดยสาร)
เบี้ย
เริ่มต้น
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ชั้น 1 แฮปปี้ อู่ 14,700
ชั้น 1 เซฟเซฟ อู่ 9,400
ชั้น 1 1st Class
Platinum
ศูนย์ 21,900
ชั้น 1 Upper Select ศูนย์/อู่ 25,300
ชั้น 1 Upper 8th Up อู่ 13,800
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ชั้น 2+ สุขใจ อู่ 5,600
ชั้น 2+ รถหรู อู่ 14,000
ชั้น 2+ Max More อู่ 7,499
ชั้น 2+ Max อู่ 6,799
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ชั้น 3+ สุขใจ อู่ 5,000
ชั้น 3+ Super Extra อู่ 6,999
ชั้น 3+ Super อู่ 6,399
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ชั้น 3 Best Deal 1 1,900
ชั้น 3 Best Deal 2 2,350
ชั้น 3 Best Deal 3 2,500