เลือกประกันตาม
ประเภทลูกค้า

ลูกค้าองค์กร

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจขนาดกลาง - ย่อม SME มีครบ

ธุรกิจสำนักงานร้านค้า บริการ คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบ. เบี้ยฯเริ่ม 1,569.80 บ/ปี

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยขนส่งสินค้า

คุ้มครองการขนส่งสินค้าทางเรือ อากาศ และบก จากไฟไหม้ ภัยจากน้ำ และอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ สบายใจ

ซ่อมศูนย์ เริ่มต้น 49 บาท/วัน*

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 เซฟเซฟ*

เบี้ยฯ เริ่มต้น 9,400 บาท/ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถ*
ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดการชน ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 Upper Select

สำหรับรถยุโรป และรถนำเข้า เบี้ยฯ เริ่มต้น 25,300 บาท/ปี เลือกได้ทั้งซ่อมห้าง หรือซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ สุขใจ

เบี้ยฯ เริ่มต้น 5,600 บาท/ปี คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ รถหรู

รถยุโรปเบี้ยฯเริ่ม 14,000 บ.คุ้มครองรถหายไฟไหม้
น้ำท่วม โจรกรรมเงินชดเชยรายได้

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ Max/Max More

เบี้ยฯเริ่ม 6,799 บ./ปีคุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
รับประกันรถอายุสูงสุด 20ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ Super/Super Extra

เบี้ยเริ่ม 6,399 บ/ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 20 ปีคุ้มครองน้ำท่วมโจรกรรมชนมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 Best Deal

คุ้มครองทั้งตัวคุณและรถคู่กรณี เบี้ยฯเริ่ม 1,900 บ/ปี คุ้มครองเฉพาะชนมีคู่กรณี

ประกันสุขภาพ

ประกันไข้เลือดออก

คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1 แสนบ. รับเงินชดเชยรายวัน เบี้ยฯ เริ่มต้น 119 บ./ปี

ประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน

ประกันภัยบ้าน Home Guard

คุ้มครองไฟไหม้ โจรกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ&อื่นๆเบี้ยฯเริ่ม 1,723.77 บ/ปี