Detail
Discount
Help

มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย
พร้อมบริการที่ครบวงจร

แผนประกันทั้งหมดของเรา

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัย รถยนต์ไฟฟ้า

ซ่อมห้าง ช่วยโลก ช่วยรถคุณ ให้อุ่นใจ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 เซฟเซฟ*

เบี้ยฯ เริ่มต้น 9,400 บาท/ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถ*
ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดการชน ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ สุขใจ

เบี้ยฯ เริ่มต้น 5,600 บาท/ปี คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี

  • ย้อนกลับ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4