ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ สบายใจ

ซ่อมศูนย์ เริ่มต้น 49 บาท/วัน*

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัย รถยนต์ไฟฟ้า

ซ่อมห้าง ช่วยโลก ช่วยรถคุณ ให้อุ่นใจ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ เป็นต่อ

เบี้ยประกันแบ่งตามภูมิภาค

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 เซฟเซฟ*

เบี้ยฯ เริ่มต้น 9,400 บาท/ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถ*
ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดการชน ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ สุขใจ

เบี้ยฯ เริ่มต้น 5,600 บาท/ปี คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ Max/Max More

เบี้ยฯเริ่ม 6,799 บ./ปีคุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
รับประกันรถอายุสูงสุด 20ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ Super/Super Extra

เบี้ยเริ่ม 6,399 บ/ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 20 ปีคุ้มครองน้ำท่วมโจรกรรมชนมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ สุขใจ

เบี้ยฯเริ่ม 5,000 บ./ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี คุ้มครองเฉพาะชนแบบมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 Best Deal

คุ้มครองทั้งตัวคุณและรถคู่กรณี เบี้ยฯเริ่ม 1,900 บ/ปี คุ้มครองเฉพาะชนมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ สบายใจ

ซ่อมศูนย์ เริ่มต้น 49 บาท/วัน*

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัย รถยนต์ไฟฟ้า

ซ่อมห้าง ช่วยโลก ช่วยรถคุณ ให้อุ่นใจ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ เป็นต่อ

เบี้ยประกันแบ่งตามภูมิภาค

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 เซฟเซฟ*

เบี้ยฯ เริ่มต้น 9,400 บาท/ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถ*
ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดการชน ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ สุขใจ

เบี้ยฯ เริ่มต้น 5,600 บาท/ปี คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ Max/Max More

เบี้ยฯเริ่ม 6,799 บ./ปีคุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
รับประกันรถอายุสูงสุด 20ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ Super/Super Extra

เบี้ยเริ่ม 6,399 บ/ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 20 ปีคุ้มครองน้ำท่วมโจรกรรมชนมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ สุขใจ

เบี้ยฯเริ่ม 5,000 บ./ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 25 ปี คุ้มครองเฉพาะชนแบบมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 Best Deal

คุ้มครองทั้งตัวคุณและรถคู่กรณี เบี้ยฯเริ่ม 1,900 บ/ปี คุ้มครองเฉพาะชนมีคู่กรณี