Detail
Discount
Help

ประกันชั้น 3+ Super/Super Extra

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ Super/Super Extra

เบี้ยเริ่ม 6,399 บ/ปี รับประกันรถอายุสูงสุด 20 ปีคุ้มครองน้ำท่วมโจรกรรมชนมีคู่กรณี

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองครอบคลุม ทั้งรถชน รถสูญหาย ไฟไหม้ โจรกรรม น้ำท่วม

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง   วงเงินคุ้มครอง (บาท)
  Super 3+ Extra Super 3+
1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก      
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย
  เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
2. ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย    
- ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
- ความเสียหายรถยนต์เนื่องจากน้ำท่วม

- ความเสียหายอันเกิดจากภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
รถยนต์ (ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน)

ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ตามทุนประกันภัย
100,000
10,000
ตามทุนประกันภัย
-
-
3. ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร    
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
ต่อคน
ต่อคน
ต่อครั้ง
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
ทุนประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัยตามทุน (บาท)
Super 3+ Extra Super 3+
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
100,000 6,999 7,499 7,499 6,399 6,899 6,899
200,000 7,599 8,299 8,299 6,999 7,699 7,699
300,000 8,199 9,099 9,099 7,599 8,499 8,499

• รับประกันภัยแบบซ่อมอู่
• ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารกรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล รถเก๋งส่วนบุคคล = 5 คน รถกระบะส่วนบุคคล = 3 คน รถตู้ส่วนบุคคล = 7 คน
• รับประกันรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี สำหรับทุนประกัน 100,000 - 200,000 บาท และไม่เกิน 15 ปี สำหรับทุนประกันภัย 300,000
• รับประกันภัยเฉพาะรถญี่ปุ่นเท่านั้น
• คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก (เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์) และสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณีได้
• ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
• ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
• บมจ. อาคเนย์ สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ / รถ และ/หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก