นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ด้วยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองที่ อบอุ่นมั่นคงตลอดไป ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของอาคเนย์

หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า 12.8MB
หนังสือตกลงยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
172KB
แบบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 190KB

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยโดยท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม ในการเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท

ท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่เว็บไซต์และ รายชื่อบริษัทพันธมิตรทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1726