ดาวน์โหลดการเรียกร้องสินไหม

รวบรวมเอกสารที่บอกเงื่อนไขของการเรียกร้องสินไหมทดแทนขอท่าน

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
16/09/2562 ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์ 1.9MB
06/09/2562 บันทึกการสำรวจอุบัติเหตุ (Motor Claim Form) 1.8MB
วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
21/04/2564 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 310KB
16/09/2562 ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม 2.8MB
06/09/2562 ใบแจ้งอุบัติเหตุ 545KB
06/09/2562 แบบเรียกร้องสินไหมทั่วไป 529KB