ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติเมื่อพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ แบ่งเป็นหลายๆกรณีดังนี้

1. แจ้งให้บริษัททราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
    • ยี่ห้อ ทะเบียนรถ หมวดจังหวัด
    • หมายเลขกรมธรรม์
    • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
    • สถานที่เกิดเหตุ หรือจุดสังเกตุที่เห็นได้ง่าย
    • ลักษณะการเกิดเหตุ
3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้ง อุบัติเหตุ
4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
    • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
    • รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
    • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
5. ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
6. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัททราบ
7. ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมกับอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก

1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัท อาจดำเนินการ โดย
    • นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
    • ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัททราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อประกันภัยของตน
    • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
    • สถานที่เกิดเหตุ หรือจุดสังเกตุที่เห็นได้ง่าย
    • ลักษณะการเกิดเหตุ

ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งเขียนขึ้นเองได้)
1. ชื่อ-นามสกุล ของฝ่ายผิด
2. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ

1. ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดยี่ห้อรถ ทะเบียนรถคู่กรณีไว้ก่อนจากนั้นโทร. แจ้งให้บริษัททราบ
2. ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม”
3. ถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
4. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง

1. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
2. แสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาหลบหนี
3. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ทุกครั้ง

กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี อาทิ กระจกบังลมหน้าแตก ชนรั้ว หรือเบียดเสา ให้ดำเนินการดังนี้
1. โทร.แจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัททราบทันที เพี่อขอเลขรับแจ้ง
2. นำเลขรับแจ้งเข้าติดต่ออู่คู่สัญญาเพี่อดำเนินการซ่อม หากต้องการเข้าซ่อมกับอู่ที่ไม่ใช่อู่คู่สัญญา กรุณาติดต่อบริษัท เพี่อประเมินราคาก่อนดำเนินการจัดซ่อม

กรณีรถหาย ให้รีบแจ้งเหตุให้บริษัท และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทันที
    • สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
    • ตำรวจทางหลวง (โทร. 1193)
    • สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM91 (โทร. 1644)
    • กองปราบปราม โทร. 0-2513-3844
    • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.น.) โทร. 0-2354-6182 , 0-2252-8526